طراحی انواع وبسایت ها
Dream S.A.Z

 

طراحی سایت ها در دریم ساز بصورت حرفه ای و جدیدترین متدها و گرافیك كاربر پسند به شکل حرفه ای انجام می گیرد.شناخت نیازهای مشتری،ارائه پیشنهادات حرفه ای،در طراحی سایت ،طراحی اختصاصی قالب های واكنشگرا (نمایش یكسان روی موبایل،تبلت) و ارائه گرافیک کاربرپسند ،بروزرسانی،مدیریت بودجه طراحی سایت و زمان بندی مشتریان از جمله ملزومات طراحی یك سایت حرفه .ای در دریم ساز می باشد (Html, Css , UI , UX )